16 Ocak 2014 Perşembe

Sayfamızda Ormanların faydaları, Ormanların faydaları nelerdir maddeler halinde, ormanın faydaları ile ilgili yazı, Ormanları faydaları hakkında kısaca bilgiler yer almaktadır,

ORMANLARIN FAYDALARI


·  Ormanlardan sağlanan ana ürün, yaşantımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak olarak kullanılan odun ham maddesidir. Ayrıca ormanlardan bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak, reçine, sığla, palamut, fıstık, meyve ile mineral nitelikli kum, çakıl, humus ham madde kaynakları elde edilmektedir.ormanlardan nasıl yararlanırız

ORMANLARIN FAYDALARI Maddeler halinde


·  Ormanlar, kar ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Ayrıca yer altı sularının oluşmasına yardım eder. Başta içme suyu olmak üzere tarım ve endüstrinin ihtiyacı olan suyu sağlar.

·  Orman, erozyonu önler, rüzgarın hızını azaltır. Toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.

·  Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını korur.

·  Sıcağı ve soğuğu dengeler. Yazın sıcaklığı azaltırken, kışın ise sıcaklığı arttırır. Radyasyonu önler.

·  Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar.

·  Ormanlar, eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası,Suyu,Doğal Güzellikleri ve Sakin Ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanların yoğun ilgisini çeker. İnsanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapar.

·  Ormanlar, orman içerisinde ve çevresinde yaşayan insanlara çeşitli iş imkanları sağlar, işsizliği önlemede etkili rol oynar. Böylece köylerden kente göçü azaltır.

·  Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri birliklerin, savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde kullanılır.

·  Ormanlar, ayrıca barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler. Doğal güzellikleri ile ülke turizmine katkıda bulunur.

Ayrıca;Orman Faydaları

*yapacak ve yakacak ham madde kaynağıdır,
*su kaynağıdır ve yeraltı sularının oluşmasını sağlar,
*erozyonu önler,su taşkınlarını önler,
*yaban hayatını ve av kaynaklarını korur,
*iklim üzerindeki olumlu etkileriyle sıcağı ve soğuğu dengeler
*su buharını yoğunlaştırarak yağmura dönüşmesini sağlar,
*ulusal savunma ve güvenlik bakımından stratejik öneme sahiptir,
*insanların eğlenme ve dinlenme amaçlarına hizmet ederken, beden ve ruh sağlığı üzerine olumlu etkiler yapar,
*hava kirliliği ve gürültüyü önler,
*insanlara çeşitli iş alanları sağlar,
*ülke turizmine katkıda bulunur.ORMANLARIN FAYDALARI , Ormanların faydaları nelerdir? Ormanın faydaları kısaca, ormanın faydaları nelerdir kısaca, Ormanın faydaları hakkında kısaca bilgi

0 yorum:

Yorum Gönderme