7 Kasım 2016 Pazartesi

dua ne demek, dua ne demek kısaca, dua ne demektir kısaca, Dua nedir, Dua nedir kısaca, Dua nedir kısaca anlamı, Dua nedir niçin dua ederiz, dua örnekleri, dualar, niçin dua ederiz, resimli dualar, 

Dua kelimesinin dilimize Arapçadan girmiştir.
Dua çağırma, davet etme, seslenme, isteme, yardım talep etme anlamlarına gelir.

Dua Nedir?


Dua, Allah’a yalvarma, yakarma, ondan maddî ya da manevî bir şeyler isteme demektir.

Dua Nedir?

Dua Yüce yaratıcıdan istemektir. Dua kalbin, Allah’a yönelmesi ve ondan yardım istemesidir. Dua sadece sözle değil bedenle de yapılabilir.

Dua, Allah ile kul arasinda bir iletişim kurmaktır. Aslında her ibadet bir duadır; Çünkü her ibadette bir dua vardır. Bu anlamda Peygamberimiz (as) “Dua, ibadetin özüdür.” buyurur. Diğer bir deyişle Dua; kulun yaratıcısından ihtiyacı olan şeyleri istemesi, derdini ve sıkıntısını gidermesini talep etmesi, verdiği nimetler için şükretmesi, dileklerini dile getirmesidir.İnsanın istediği bir şeyin gerçeklesmesi için gayret gösterip çalışması da bir çeşit duadır. Ancak kişi, kendi gayretinin, arzu ettiği sonuca ulaşmak için yeterli olmadığının da farkında olmalıdır. Çünkü hiçbir şey Allah'ın dilemesinin önüne geçemez. Bu anlayışla ve sonucu Allah’tan bekleyerek yapılan her türlü çalışma, gayret ve çaba en güzel duadır.

Dua, bizi yaratan Allah'ın yüceliği, cömertliği, zenginliği ve kudreti karşısında insanın, kendi küçüklüğünü, çaresizliğini, mahrumiyetini ve acizliğini hissedip ifade etmesinin bir gereğidir. Dua, insanın Allah’la konuşmasıdır. (Çünkü Allah, insanı her zaman ve her yerde
duymakta ve görmektedir.

Duanın Önemi ve Duanın İnsana Kazandırdıkları

Dua, dileklerin Allah’a iletilmesinde kullanılan bir tür “istek”dir. Dua eden insan dileğini doğrudan Rabbine sunmuş, demektir. Böylece Allah ile arasına hiç kimseyi aracı kılmadığı için İslâm inancının temeli olan “tevhid” ilkesine bağlılığını da ortaya koymuş olur. Dua eden insan kendi acizliğini ve Allah’in kudretini itiraf etmektedir. Bu da onun Allah’a inanmanın bir başka göstergesidir.Dua, insanın yaratıcısı katındaki değerini belirler.“(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!” (25 / Furkân Suresi, 77. ayet) Bu ayetin bildirdiği gibi duasız bir hayatın Allah katında değeri yoktur.Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. 2 / Bakara Suresi, 186. ayet
Dua niçin edilir, kime dua ederiz, duanın faydaları nelerdir, dua neden edilir, niçin dua ederiz, dua etmek faydalı mıdır, dua etmenin önemi nedir?

Niçin Dua Ederiz?

Dua Etmek dinimizde çok önemlidir. Dua etmemek Allah’a ihtiyaç olmaması anlamına gelir ki bu da Allah’a şirk koşmak yani Allah’a ortak koşmak anlamına gelir. Bu da müslümanlıktan çıkıp kafir olman demektir. Dua kabaca Allah’tan ihtiyaçlarımızı istemektir.


Dua Etmenin Nedenleri:


* Allah’a yakın olmak, onun sevdiği ve razı olduğu bir kul olmak için dua ederiz.

* Alah’ın verdiği nimetlere şükretmek için dua ederiz.

* Kötülüklerden, bela ve afetlerden korunmak için dua ederiz.

* İyi bir insan olmak, güzel ahlak ve davranışlara sahip olmak, doğru yoldan ayrılmamak için dua ederiz.

* Dileklerimizi ve isteklerimizi gerçekleştirmesi için dua ederiz.

Nasıl Dua Etmeliyiz?
Dua eden kişi gönülden dua etmeli, iyi şeyler istemeli, istediği şeyler doğrultusunda da elimizden gelenin en iyisini yapmalıdır. Allah insanın gönlünden geçenleri bilir; ama dil ile dua etmenin çok farklı güzellikleri vardır. Dua etmenin belli bir kuralı yoktur. İçimizden geldiği gibi güzel olan her şeyi isteyebiliriz. 

DUA ÖRNEKLERİ-RESİMLİ DUALAR-EN GÜZEL DUALAR
Fatiha Suresinde 
“Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz.”(Fatiha suresi, 4.ayet)

Kur’an-ı Kerimde ve Hadis-i Şeriflerde bizim için dua örnekleri vardır:

“Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru.”(Bakara suresi, 201.ayet)

“Rabb’im! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Duamı kabul eyle. Rabb’imiz! hesap görülecek günde beni, ana-babamı ve bütün inananları bağışla.”(İbrahim suresi, 40-41.ayet)

Namazda okuduğumuz pek çok sûre ve duâ ile aslında Allah’a dua ettiğimizi biliyor muyuz?

Dua istemektir, dilemektir. 
Bu sebeple İnsanlar sıkıntıda dua ettikleri gibi diğer zor anlarda da dua etmelidir. 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “İnsana bir sıkıntı dokundu mu gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları şeyler, böylece süslü gösterilmiştir.” (Yûnus suresi, 12.ayet) (S.A.)
Allahım herkesin içinde saklı bir derdi var;
Kimi eşiyle, kimi eyladıyla, kimi anne babasıyla,
Kimi komşusuyla, kimi arkadaşıyla...
yarabbi kalbimizde saklı derdimizi  yalnız sen biliyorsun
Sen dertli kullarına yardım eyle.
Allahım derdi olanlara deva, hasta olanlara şifa,
Borcu olana eda, sıkıntılı olana ferahlık ver.
Bizleri sevdiklerimizle imtahan etme.


* * * * *


GECE DUASI
Allah'ım nefsimi sana teslim ettim
Yüzümü sana çevirdim..
Tüm işlerimi sana hayale ettim...
Senden başka sığınacak kimsem; yok.
Beni ve sevdiklerimi koru
Sabah'a sağ salim uyanmayı
Nasip eyle.


* * * * *


ALLAH'ım bizleri yoklukla,
Sıkıntıyla, hastalıklarla
Ve sevdiklerimizle
İmtahan etme. Amin


* * * * *


Allah'ım ölümden korkum yok.
Lakin huzuruna gelmeye yüzüm  de yok...
Boynum bükük günahım çok,
Beni, benden razı oluncaya kadar
Senin Aşkınla yaşat Allahım... 


* * * * *


Yeni güne başlarken edilecek güzel dua indir...
ALLAHım! Bize Dünyada İyilik ve Güzellik,
Ahirette de İyilik ve Güzellik ver,
Bizi Cehennem Azabından koru. Amin


* * * * *


Ya Rab Bizi uçsuz bucaksız kuyulara düşürme,
Bizi karanlıklarda koyma.
Eğer düşmüşsek o sonsuz karanlığa,
Sen bizi aydınlat ve bizi o kuyudan
H.z. Yusuf gibi dimdik çıkar... 


* * * * *
Resimli Dualar


''Allahümme bismike emutü ve ahya''
 Yarabbi kendimi sana teslim ederek,
 Senin isminle uyur ve uyanırım...


* * * * *

Resulullah (sav) Uyandığı zaman şöyle dua ederdi:
Elhamdü lillahillezi ahyana  bade maematena veileyhinnüşur.
Bizi öldükden sonra dirilten Allaha hamd olsun. Dönüş Onadır.


* * * * *


Efendimiz buyurmuştur:
Bir adam uykusundan uyanır da elhamdü lillhahillezi baseni salimen seviyen eşhedü ennallahe yuhyil mevta vehüve  ala külli şey in kadir.
Beni sağ salim hayata döndüren Allah’a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah ölüleri diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter derse, mutlaka Alla’u Teala kulum doğru söyledi der.

* * * * *

Efendimiz şöyle buyurmuştur, biriniz uykusundan uyandığı zaman şöyle dua ederdi:
Elhamdü lillahillezi redde aleyye ruhi ve afani  ficesedi  ve ezine li bizikrihi.
Ruhumu bana iade eden, vücuduma sağlık veren ve kendisini zikretmeme müsaade eden Allah’a hamd olsun.


* * * * *

Efendimiz şöyle buyurmuştur
Kim uykusundan uyandığı zaman
Lailahe illallahü vahdehu laşerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey in kadir.
Allah’tan başka ilah yoktur. Birdir ortağı yoktur. Mülk de hamd da ona aittir. O her şeye kadirdir derse, Alla’u Teala Onun günahlarını affeder, isterse günahları denizin köpüğü kadar olsun.


* * * * *

Yâ Rabbe’l-Âlemin! Bizleri İslâm’ın ve Kur’an’ın yolundan ayırma! Kur’an’ı; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle Allah’ım! Amin.


* * * *  *


Yâ İlahi! Ülkemizi ve İslâm alemini her türlü felâket ve tehlikelerden emin ve muhafaza eyle Allah’ım! Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinden mahrum eyleme Allah’ım! Dinimiz, milletimiz için çalışanları hayırlı işlerde muvaffak eyle. Güvenliğimiz için hayatını tehlikeye atanları daima başarılı ve muzaffer eyle Allah’ım! Amin.


* * * * *


Allah’ım! Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınıyoruz, bizleri koru Allah’ım! Amin.* * * * *

YaRabbi!  Beden ve gönüllerimizi istiğfar ile arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Allah’ım! İmanımızı ve ahdimizi tazelemek muradımız. Sen bahşeyle Allah’ım! Kırdığımız kalpleri onarmak, paraladığımız onurları tamir etmek, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmektir borcumuz. Sen lufteyle Allah’ım! Yaratıldığına değer bir insan olmak, bize elçi, mürşit ve en güzel örnek olarak gönderilmiş Peygamberimize can u gönülden uymaktır dileğimiz. Sen bize yardım eyle Allah’ım!


* * * * *


YaRabbi! Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olabilmeyi, evlerimizde onları baş tacı edebilmeyi, haklarını, hukuklarını yerine getirebilmeyi, bu dünyada onların rızalarını kazanabilmeyi nasip eyle. Allah’ım! Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle. Onlara sevgi, rahmet, merhamet,şefka ve muhabbet muamele etmeyi nasip eyle Allah’ım! Evlatlarımızı bize itaatli, vatana ve millete hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman nuru ile aydınlat. Allah’ım! yavrularımıza, hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle! Onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle Allah’ım!


* * * * *


Ya Rabbi! Bizleri,  iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle! Hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle Allah’ım!


* * * * *


Ya Rab! Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah’ım!


* * * * *


YaRabbi! Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olabilmeyi, evlerimizde onları baş tacı edebilmeyi, haklarını, hukuklarını yerine getirebilmeyi, bu dünyada onların rızalarını kazanabilmeyi nasip eyle Allah’ım! 


* * * * *


Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah’ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet,şefkat, meveddet, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle Allah’ım! Evlatlarımızı bize itaatli, vatana ve millete hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman nuru ile aydınlat Allah’ım! 


* * * * *


Allah'ım yavrularımıza, hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle! Onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle Allah’ım!


* * * * *


YaRabbi! “Bana verdiğin nimetle suçlulara asla arka çıkmayacağım.” diyerek iltica eden Hz.Musa peygamberin lisanıyla Sana nida ediyoruz: Bizi zalimlere, hainlere destek verenlerden eyleme Allah’ım.


* * * * *


Ya Rabbi! Bizleri, dünyanın neresinde olursa olsun açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların haklarına dikkat kesilenlerden, onların dertleriyle dertlenenlerden, acılarına ortak olanlardan, yaralarını saranlardan eyle Allah’ım.


* * * * *


Ya İlahî! İçimizde muhabbetinden başka sevgi, rızana erişmekten gayrı arzu bırakma. Rızana uymayan her türlü tutku ve isteklerden bizleri uzak eyle Allah’ım. Bize “kulum” demez isen, elimizden tutmaz isen, “affeyledim” müjdesini duyurmaz isen halimiz nice olur Allah’ım! Bizi rahmetinden, mağfiretinden mahrum eyleme Allah’ım! Amin.


* * * * dua nedir?, dualar, en güzel resimli dualar indir.


Allah’ım. Bizleri cennetinle cemalinle müşerref eylediğin kulların arasına ilhak eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizi senin razı olduğun Salihler zümresi ile haşr eyle. Amin.


* * * * *


Ya İlahî! Bize bahş eylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü hoyratça tüketiyoruz. Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olamadık. “Allah'ım! Gazabından rızana; cezandan affına sığınıyoruz.” Rahmet ve Gufran gecesinde bizlere af ve mağfiretinle muamele eyle Allah’ım! Amin.


* * * * *


Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Bizlere Hidayet eyle. Bu mübarek günümüzü hayr eyle...


* * * * *


Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah’ımız! Sen her şeye kadirsin. Bizlere Hidayet nasip eyle...


* * * * *


Ey yerlerin ve göklerin yegâne sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin, arzu ve kederlerimizin yegâne maliki olan Yüce Mevlâ’mız! Bizleri hakkı hak bilenlerden eyle, ömrümüzü güzel, sonumuzu hayr eyle.
* * * * *
* * * * *dua ne demek, dua ne demek kısaca, dua ne demektir kısaca, Dua nedir, Dua nedir kısaca, Dua nedir kısaca anlamı, Dua nedir niçin dua ederiz, dua örnekleri, dualar, niçin dua ederiz, resimli dualar, en güzel dua örnekleri

0 yorum:

Yorum Gönder