30 Nisan 2017 Pazar

Sayfamızda En Değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın (Evlatlarımızın) eğitiminde bizlere rehber olacak olan ayet ve hadisleri bulabilirsiniz.

Evlat Yetiştirme ile ilgili Ayet ve Hadisler

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun."(Tahrim, 6)


* * * * *


"O mal ve oğullar, dünya hayatının (gelip geçici) süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında karşılık bakımından da hayırlıdır, umut bağlamak için de hayırlıdır." (Kehf, 18/ 46)


* * * * *


"Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler (büyükleri) izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklar. Allah alîmdir, hakîmdir" (Nur, 24/ 59)


* * * * *


"Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır." (Münafikun, 63/9)


* * * * *


"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." (Bakara, 2/128)


* * * *
Evlat Yetiştirme ile ilgili Ayet ve Hadisler


Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi çocuklarının da hakkı vardır."Mecma'uz-Zevâid, c.8, s.146


* * * * *


Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İyilik etmeleri için çocuklarınıza yardımcı olun. Her anne ve baba çocuklarının itaatsizliğine engel olabilir."Mecma'uz-Zevâid, c.8, s.146* * * * *


Peygamber efendimiz (s.a.a) buyurmuştur: Çocuklarının kendilerine itaatsizlik etmesine neden olan anne ve babaya Allah lânet etsin."Mekarim'ul-Ahlâk, s.518


* * * * *


Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurmuştur:"Çocuklarınızı iyi eğitin ki yüce Allah sizleri affetsin."Mekarim-ul Ahlak, s.255* * * * *


Resulullah (s.a.a) buyurmuştur: "Çocuk yedi yaşına kadar emredici, yedi yaşından on dört yaşına kadar emre uyan, on dört yaşından sonraki yedi yılda da anne ve babasının istişare tarafı olmalıdır."Vesâil'uş-Şia, c.15, s.195 


* * * * *


Resulullah (s.a.a) buyurmuştur: "Çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin; çünkü çocuklar, sizin onlara rızk verdiğinizi sanırlar."Vesâil'uş-Şia, c.15, s.201


* * * * *


Peygamber efendimiz (s.a.a) buyurmuştur: "Çocuklarınız ağladığında onları dövmeyin; çünkü ilk dört aydaki ağlamaları 'lâ ilâhe illallah' zikridir, ikinci dört aydaki ağlamaları Peygamber'e (s.a.a) 'salâvattır', üçüncü dört aydaki ağlamaları ise anne ve baba hakkında duadır."Vesâil'uş-Şia, 63. bab, s.1


* * * * *


Resul-i Ekrem (s.a.a) bir gün şöyle buyurdu: "Yazıklar olsun ahır zaman babalarına!" Bunun üzerine ashap sordu: "Yoksa müşrik mi olacaklar?" Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurdu: "Hayır, Müslüman kalacaklar; ama çocuklarına dini öğretmeyecek ve hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak ve onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. İşte ben böyle babalardan uzağım; onlar da benden uzaktırlar."Müstedrek'ül-Vesâil, c.2, s.625Evlat Yetiştirme ile ilgili Ayet ve Hadisler

0 yorum:

Yorum Gönder