4 Ekim 2017 Çarşamba

Sayfamızda Atatürk sözleri, Atatürk sözleri kısa, Atatürk sözleri resimli, Atatürk sözleri tumblr sözleri resimli ve yazı olarak yer almaktadır.

ATATÜRK SÖZLERİ Kısa, resimli, tumblr

Ben askerliğin her şeyden ziyade sanatkarlığını severim. 1912


“Türk'lerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutlari içindedir." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 


"Milli benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin avı olacaklardır." Mustafa Kemal ATATÜRK 

Savaş için düşmanı ordugahımızda beklemektense, onu uzaktan karşılamak yeğdir. 1914


Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. 1919


Bütün ümidim gençliktedir. 1919


Ne mutlu "Türküm" diyene.


Geldikleri gibi giderler.


Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu. 1923


Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 1923


mustafa kemal atatürk sözleri


Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız vehissediyorsanız bu yeterlidir.


Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.


Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.


Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri !


Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesineve refaha ulaştırmaktır.


Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerdensonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferlerkazanmaya devam edeceğiz.Atatürk sözleri, Atatürk sözleri kısa, Atatürk sözleri resimli, Atatürk sözleri tumblr Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise,"Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım"diyebilenindir.Egemenlik verilmez, alınır.


Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.


Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.


Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.


Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.


Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarınınyegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır.Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamazve yaşamayacaktır.


Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.


Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz birbütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.


Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir. 1906


mustafa kemal atatürk sözleri


Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancakTürkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.


Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayıbir türlü öğretemedim.


Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. 1920Atatürk sözleri, Atatürk sözleri kısa, Atatürk sözleri resimli, Atatürk sözleri tumblr 


Büyük Türk ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rastgelinmemiştir. 1921


Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. 1921


Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır. 1921


Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1921


Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür. 1922


Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. 1922


Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle taarruz, hiç taarruz etmemekten daha fenadır. 1922


Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir. Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır. 1922


Eğitim işlerinde behemahal muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. 1922


Her çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır. 1922


Zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkar olunamaz" kaidesi adalet sistemimizin temel taşıdır. 1922


Türkiye' nin gerçek efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstehak olan köylüdür. 1922Atatürk sözleri, Atatürk sözleri resimli, Atatürk sözleri tumblr

Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. 1922


Okul, genç beyinlere insalığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. 1922


Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir. 1923


Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. 1923


Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 1923


Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. 1923


Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır. 1923


Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. 1923


Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır. 1923


Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. 1923


Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. 1923

Atatürk sözleri, Atatürk sözleri kısa, Resimli Atatürk sözleri tumblr  


Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorundadırlar. 1923


Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1923


Bizim dinimiz, ulusumuza, değersiz, miskin ve aşağı olmayı salık vermez. Tersine Allah da, Peygamber de insanların ve ulusların onur ve şereflerini korumalarını buyuruyor. 1923

Sayfamızda birbirinden güzel Atatürk sözleri, Atatürk sözleri kısa, Atatürk sözleri resimli, Atatürk sözleri tumblr sözlerine sizlerde yorumlarınızı ekleyebilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder