3 Ekim 2017 Salı

Sayfamızda Dolaşım sistemi, Dolaşım sistemi nedir, dolaşım sistemi konu anlatımı, dolaşım sistemi organları, dolaşım sistemi özet, dolaşım sistemi organları nelerdir, dolaşım sistemi sağlığı, hakkında bilgiler yer almaktadır.

Dolaşım Sistemi

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duydukları ise enerji besinlerden sağlanır. Canlıların hücrelerinde enerjinin üretilebilmesi için gerekli olan besin ve oksijenin hücrelere taşınması gerekir. Ayrıca hücrelerde yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan vücudumuz için zararlı olan karbondioksit gazı ile zararlı atık maddelerin de boşaltım sistemi organlarına getirilerek vücut dışına atılması gerekir.
Hücreler için gerekli olan besin ve oksijenin hücrelere taşınmasını, hücrelerde yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan karbondioksit gazı ile zararlı atık maddelerin boşaltım organlarına (akciğerlere ve böbreklere) iletilmesini sağlayan sisteme dolaşım sistemi (kalp ve damar sistemi) denir.
(Hücrelerde yaşamsal faaliyetler için gerekli olan ve sindirim sisteminden kana geçen besinler ile solunum sistemi ile akciğerlerden kana geçen oksijen gazını hücrelere taşıyan, hücrelerde yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan karbondioksit gazını akciğerlere, zararlı ve atık maddeleri böbreklere (boşaltım sistemi organına) götüren sisteme dolaşım sistemi denir).
Dolaşım sistemi elemanları kalp, damarlar ve kandır.. Kalp ve damarlara ise dolaşım sistemi organları denir.


Dolaşım sistemi nedir? Sorusunu yanıtladık. Şimdi dolaşım sistemi konu anlatımı, dolaşım sistemi organları, dolaşım sistemi özet, dolaşım sistemi organları nelerdir? Sorularını yanıtlayalım.

1- KALP (YÜREK) :

Kalp, göğüs boşluğunda, diyaframın üstünde ve iki akciğer arasında, göğüs kemiğinin arkasında, sivri ucu sola yatık durumda, koni şeklinde ve yaklaşık herkesin yumruğu büyüklüğündeki organdır.
(Yetişkin kadınlarda 230 – 280 gr, yetişkin erkeklere 280 – 340 gr arasındadır).

1. Kalbin Yapısı ve Çalışması

İnsan kalbi göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında ve göğüs kemiğinin altında bulunur. Koni şeklinde, tabanı yukarıya, tepesi sol akciğere yakın duran bir organımızdır.
Kalp üstte iki kulakçık, altta da iki karıncık olmak üzere dört bölmelidir. Ortada bulunan bir perde, kalbi sağ ve sol bölme şeklinde ikiye ayırmıştır. Sağ bölme
sağ kulakçık ve sağ karıncık; sol bölme sol kulakçık ve sol karıncıktan oluşur. Kalbin sağ bölmesinde kirli kan, sol bölmesinde de temiz kan bulunur. Kulakçıkların karıncıklara açıldığı bölgelerde kapakçıklar vardır. Bu kapakçıkların açılış yönü karıncığa doğrudur. Kapaklar kalbin içindeki kan akışının tek yöne doğru olmasını sağlar. Kanın geriye doğru akmasını engeller. 
Kalbin karıncıklarından atardamarlar çıkar ve çıktıkları bölgelerde, yarım ay şeklinde kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar damar içerisine doğru açılarak, kalbin kasılması ile atılan kanın geriye dönmesini engeller. Yani kanın tek yönde akmasını sağlar. 
Kalbin sağ karıncığından akciğer atardamarı, sol karıncığından da aort atardamarı çıkar. Akciğer atardamarı kirli kanın akciğerlere, aort ise temiz kanın vücudun çeşitli bölgelerine taşınmasını sağlar.
Kalbin kulakçıklarına ise toplardamarlar açılır. Sağ kulakçığa vücudun üst ve alt bölgesinden kirli kan taşıyan toplardamarlar, sol kulakçığa da akciğerlerden gelen dört adet toplardamar girer. Sağ kulakçığa giren toplardamarlar kirli kan, sol kulakçığa giren toplardamarlar temiz kan taşır.
Kalp kası kulakçıklarda ince, karıncıklarda ise kalındır. Sol karıncık duvarı da sağ karıncık duvarına göre daha kalındır. Kalp diğer dokulardan daha fazla oksijen tüketir.
Kalp, kanın vücutta dolaşımını sağlayan * ve pompa gibi çalışan organımızdır. Kalbin çalışması, kasılıp gevşemesi ile olmaktadır. Kulakçıklarla karıncıkların kasılmaları birbirlerine zıt olarak gerçekleşir. Buna göre kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşer, karıncıklar kasılırken de kulakçıklar gevşer. Kulakçıklar kasılıp karıncıklar gevşediğinde kulakçıklardaki kan karıncıklara dolar. Kulakçıklar gevşediğinde karıncıklar kasılır. Toplar damarlardaki kan kulakçıklara geçer. Karıncıklardaki kan da atardamarlara geçer.

NOT Her kalp atışı bir kasılma ve bir gevşemeyi kapsar. Kalp atışı 0,85 saniye sürer. Bu sürenin 0,15 sn.’de kulakçıklar, 0,30 sn.’de karıncıklar kasılır, kalan 0,40 sn.’de de kalp dinlenir. Sağlıklı bir insanın dakikada kalp atış sayısı 70 – 80 kadardır.

2.Damarlar

 İnsanda damar ağı atardamarlar, kılcal damarlar ve toplardamarlardan oluşur. Kan kalpten atardamarlara, atardamarlardan kılcal damarlara, sonra da toplardamarlara geçerek kalbe geri döner.

Atardamarlar
Kalbin karıncıklarından çıkar. Akciğer atardamarları hariç bütün atardamarlar temiz kan taşır. Çeperleri kalındır.

Toplardamarlar

Vücuttan kalbe kan getiren damarlardır. Kalbin kulakçıklarına gelir. Akciğer toplardamarı hariç kirli kan taşır.

Kılcal Damarlar
Atardamarlar ile toplardamarlar arasında bulunur. Yapılarında kaslı tabaka bulunmaz. Kan ile doku sıvısı (doku hücreleri) arasında madde alış – verişini sağlar. Kanın akışı yavaştır.


3-KAN

Sindirim sisteminde parçalanan besinleri yani sindirilmiş besinleri ve akciğerler sayesinde havadan alınan oksijeni hücrelere taşıyan, hücrelerde oluşan karbondioksit gazını akciğerlere, zararlı atık maddeleri böbreklere getiren ve damarların içinde dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan denir. Kan, kan hücreleri ve kan plazmasından (serumundan = ara maddeden) oluşur. Kan hücreleri, kan plazması içinde yüzerek bütün vücudu dolaşırlar.


Kanın Görevleri :

Vücut ısısını ayarlar, düzenler.
Vücudu mikroplara karşı korur.
Dışarıdan alınan besin ve oksijeni hücrelere taşır.
Hücrelerde oluşan karbondioksit gazını akciğerlere, zararlı atık maddeleri böbreklere getirir.
Hormonları ilgili organlara taşır.

Dolaşım sistemi nedir, dolaşım sistemi konu anlatımı, dolaşım sistemi organları, dolaşım sistemi özet, dolaşım sistemi organları nelerdir? Sorularını yanıtladık şimdi dolaşım sistemi sağlığı ile ilgili kısa ve öz bilgileri öğrenelim.

Dolaşım Sisteminin Sağlığı ve Korunması :

Vücuttaki organların sağlıklı bir şekilde çalışması dolaşım sistemine bağlıdır. Kalp ve damarlarda meydana gelen rahatsızlıklar, diğer doku ve organları da etkiler. Dolaşım sisteminin sağlığının korunması için;
1- Havası temiz yerlerde bulunulmalıdır (yeterli oksijen alabilmek için).
2- Yaşa uygun hareketler ve spor yapılmalıdır. (Kalbin yorulmaması için).
3- Alkol ve sigara kullanılmamalıdır. (Damar tıkanıklılığına yol açar).
4- Stresten kaçınılmalıdır. (Kalp atışının düzenini bozar).
5- Dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.
6- Çok da giysiler giyilmemelidir. (Kan dolaşımı engellenir).
7- Aşırı kilolardan kaçınılmalıdır. (Kalp yağlanır, çalışması önlenir).
8- Yaralanan yerler temizlenmelidir. (Mikrop girebilir).
9- Yaralanmalarda kan kaybı önlenmelidir. (Vücuttaki kanın % 20`sinin kaybı ölüme yol açar).
8- Dolaşım Sisteminde Görülen Hastalıklar :

Dolaşım sisteminde; tetanos, sıtma, kuduz, tifüs, AIDS, hepatit B ve hepatit C (sarılık) kan yoluyla bulaşan hastalıklar ile varis, bürger, hemoroit, kalp romatizması, damar sertliği, kalp yetmezliği, kalp krizi, anemi (kansızlık), lösemi (kan kanseri), tansiyon yükselmesi, hemofili, kan uyuşmazlığı, lenfoma gibi hastalıklar görülür.

Sayfamızda Dolaşım sistemi, Dolaşım sistemi nedir, dolaşım sistemi konu anlatımı, dolaşım sistemi organları, dolaşım sistemi özet, dolaşım sistemi organları nelerdir, dolaşım sistemi sağlığı, hakkında bilgiler yer almaktadır. Sizlerde Dolaşım sistemi ile ilgili bilgileri yorumlar kısmından ekleyebilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder