3 Aralık 2017 Pazar

Sayfamızda çevre kirliliği, çevre kirliliği nedenleri, çevre kirliliği nedir, çevre kirliliği nedir, çevre kirliliği sözlük anlamı, çevre kirliliği hakkında bilgi, çevre kirliliği çeşitleri yer almaktadır.

Çevre kirliliği Nedir ? Kısaca Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Günümüzde doğal çevre hızla kirlenmekte ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Peki çevre nedir? Çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir? Kısaca Çevre Kirliliği ve geleceğimiz için çevre hakkında bilgiler.

ÇEVRE NEDİR?

Çevre nedir?  (Environment) 

Çevre Nedir kısaca, Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir.

Çevre Nedir?

Çevre, Bir organizmanın veya organizmalar toplumunun yaşaması, gelişmesi ve evrimi üzerinde etkiye sahip faktörlerin yer aldığı canlı ve casız ortamın bütünü. 


Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise canlı unsurlarını teşkil etmektedir.


Çevre kirliliği, doğal dengeyi bozan ve genellikle kaynağı insanlar olan ekolojik zararlardır. Çevre kirliliği dünyadaki tüm canlıları etkiler ve insan sağlığı kadar tüm canlıların sağlığını, yaşamını tehdit eder.

Çevre Kirliliğine Neden Olan Etkenler:

Doğada kirlenmeye neden olan etmenleri, doğal etmenler ve insan faaliyetleri ile oluşan etmenler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz.

Doğal Etmenler:

Depremler, volkanik patlamalar, seller gibi doğadan kaynaklanan etmenlerdir.


İnsan Faaliyetlerinden Kaynaklanan Etmenler:

Evler, iş yerleri ve taşıt araçlarında; petrol, kalitesiz kömür gibi fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi
Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması
Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması
Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar
Bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde zararlı gazlar üretilip kullanılması
Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması


Diğer Çevre Kirlenmesi

Biyolojik olarak veya kendi kendisine yok olmayan ya da çok uzun yıllarda yok olan maddelerin oluşturduğu kirliliktir. Plastik, deterjan, tarım ilaçları, böcek öldürücüler (DDT gibi), radyasyon vb. maddeler ikinci tip kirlenmeye neden olur.,


Su Kirliliği
Yeryüzündeki içme ve kullanma suyunun miktarı sınırlıdır. Zamanla su kaynaklarının azalması, insan nüfusunun artması ve daha önemlisi, suların kirlenmesi yaşamı giderek zorlaştırmaktadır.
Su kirliliğini oluşturan etmenlerin başında lağım sularıyla sanayi atık suları gelmektedir. Bunun yanında petrol atıkları, nükleer atıklar, katı sanayi ve ev atıkları da önemli kirleticilerdir. Bunlar deniz kenarındaki bitki ve alg gibi kaynakları yok etmektedir. Kirlenme sonucu denizlerde hayvan soyu tükenmeye başlamıştır.


Hava Kirliliği
Hava, içinde yaşadığımız gaz ortamı oluşturmanın yanında yaşam için temel bir gaz olan oksijeni tutar. Oksijen yanma olaylarını da sağlayan temel bir maddedir.
Temiz hava olarak nitelendirilen atmosferin alt katmanı; azot, oksijen, karbondioksit ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşur. Ayrıca atmosferin üst katmanında bir de ozon gazının (O3) oluşturduğu tabaka vardır. Ozon, güneşten gelen zararlı ışınların çoğunu yansıtıp bir kısmını tutarak yeryüzüne ulaşmasını engeller.


Ses Kirliliği
Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de ses kirliliğidir. Gürültü de denilen ses kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir.


Toprak Kirliliği
Canlılığın kaynağı sayılabilecek toprağın yapısına katılan ve doğal olmayan maddeler toprak kirliliğine neden olur. Böyle topraklarda bitkiler yetişmez ve toprağı havalandırarak yarar sağlayan solucan vb. hayvanlar yaşayamaz duruma gelir.
Topraktan bitkilere geçen kirletici maddeler, besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşır. Hastane atıkları gibi mikroplu atıklar, hastalıkların yayılmasına neden olur.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI NELERDİR?

İnsanoğlunun çevreye verdiği zararlar geleceğimizi çok ciddi sonuçları beraberinde getirmektedir.. Çevre kirliliğinin sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Dünya’nın coğrafyasının değişmesi,

Küresel ısınma gibi iklim değişiklikleri,

Erozyon ile verimli toprağın yani besin kaynaklarının kaybolması,

Su kaynaklarının tükenmesi,

Enerji kıtlığı,

Canlıların nesillerinin tükenmesi sonucu biyolojik çeşitliliğin azalması,
Yiyecek kıtlığı…

ÇEVRE KİRLİLİĞİ NASIL ÖNLENEBİLİR?


Çevreyi kirletmek yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenlere para cezasından hapis cezasına kadar farklı cezalar verilebilir. Doğal çevre bizim ve bizden sonraki kuşakların içinde yaşayacağı çevredir.

Akar ve durgun sular, hayvan ve insan artıkları ile kirletilmemelidir.

Çöp birikmemeli, biriken çöpler hemen kaldırılmalıdır.

Böcek, karasinek ve sivrisineklerin aşırı üremesi ve çoğalması engellenmelidir.

Yakıtlar tam yakılmalıdır. Böylece hem hava kirliliği hem de enerji kaybı önlenebilir.

Kimyasal atıkların havaya, suya ve toprağa karışması engellenmelidir.


Ülkemizde 5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre Koruma Haftası olarak kabul etmiştir.

Temiz çevre, sağlıklı gelecek...


Sizlerde çevre kirliliği, çevre kirliliği nedenleri, çevre kirliliği nedir, çevre kirliliği nedir, çevre kirliliği sözlük anlamı, çevre kirliliği hakkında bilgi, çevre kirliliği çeşitleri ile ilgili yorumlar ekleyebilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder