12 Aralık 2017 Salı

Sayfamızda madde nedir, madde nedir kısaca, maddenin tanımı, maddenin özellikleri nelerdir, madde nedir tanımlayınız, madde ne demektir, madde neye denir, madde ne demektir kısaca bilgi yer almaktadır.

MADDE NEDİR?


Uzayda yer kaplayan, kütlesi olan varlığını 5 duyu organımız ile algılayabildiğimiz her şeye madde denir.


Madde doğada 4 halde bulunur.

1Katı
2.Sıvı
3.Gaz
4.Plazma


Örnek Su Katı halde buz, sıvı halde su, ve gaz halinde buhar şeklinde...

Madde Çeşitleri Nelerdir?

Madde 2 ye ayrılır saf madde ve karışım.

A)Saf Madde
1.Element
2. Bileşik

B)Karışım
1.Basit Karışım
2. Çözelti


Madde bazen iki yada daha fazla maddenin birleşmesi ile de oluşabilir.


A)Saf Madde
Saf madde: Yapısında sadece bir tür madde bulunan maddelere saf madde denir.
Saf maddeler aynı tür maddeyi içerir ve her yerinde aynı özelliği gösterir.
Saf maddeye tek maddeden oluşmuşsa element, iki yada daha fazla maddeden oluşmuşsa bileşik denir.
Örnek: Demir, altın elemente örnek olarak verilebilir.
Örnek:su bileşiğe örnektir. İki hidrojen ve oksijenin birleşmesi ile su oluşur. ve bileşiktir.


B)Karışım
Karışımlar birden fazla saf maddenin kendi özelliklerini koruyarak bir araya gelmesinden oluşurlar.
Basit Karışımlar her tarafında farklı yapısal özellik gösteren karışımlardır.
Çözeltiler her tarafında aynı yapısal özellik gösteren karışımlardır.

MADDENİN ORTAK ÖZELİKLERİ NELEDİR?

1.Kütle; Bir cismi meydana getiren madde miktarıdır. Maddenin kütlesi her yerde aynıdır. Ağırlık ise yer çekimine göre değişiklik gösterir.

2.Hacim; Bir cismin uzayda kapladığı yere hacim denir. Katılar ve sıvıların belirli hacimleri vardır ancak gazlar bulunduğu kabın hacmini kaplar.

3.Eylemsizlik; Maddenin var olan durumunu koruma isteğidir.

4.Tanecikli yapı; bütün maddelerin kendilerinin özelliklerini taşıyan oldukça küçük taneciklerden meydana gelmesidir.

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza yarayan özellikleri ayırt edici özellik denir.


Maddelerin özellikleriÖzkütle (Yoğunluk)

Maddelerin 1 cm3’ünün gram cinsinden kütlesine öz kütle denir. Öz kütle (d) ile gösterilir.
Kütle (m) ve hacim (V) arasında d=m/v bağıntısı vardır. Öz kütlenin birimi g/cm3 dür.
Saf maddelerin (element ve bileşik) öz kütleleri sabittir. Karışımların öz kütleleri ise sabit değildir.Erime ve Donma Noktası
Katı maddelerin ısıtıldığında sıvı hâle geçtiği sıcaklığa erime; sıvıların sıvı halden katı hale geçtiği andaki sıcaklığa donma sıcaklığı denir.
Katı ve sıvılar için ayırt edicidir.


Kaynama Noktası
Isıtılan bir sıvının gaz fazına geçtiği sıcaklıktır.Çözünürlük
Doymuş çözeltideki 100 gram suda çözünmüş olan madde miktarı, o maddenin o sıcaklıktaki çözünürlüğüdür.
Katı-sıvı-gazlar için ortak ayırt edici bir özelliktirGenleşme
Genleşme, ısıtılan cisimlerin, boyunda, yüzeyinde veya hacmindeki değişmedir.
Genleşme katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Her katı ve sıvının farklı bir genleşme katsayısı vardır.Esneklik
Esneklik yalnız katılar için ayırt edici bir özelliktir.
Sıvı ve gaz maddelerin esneme özellikleri yokturİletkenlik
Üzerinden geçen elektrik akımına karşı maddelerin gösterdiği kolaylık iletkenliktir.
Madde nedir, madde nedir kısaca, maddenin tanımı, maddenin özellikleri nelerdir, madde nedir tanımlayınız, madde ne demektir, madde neye denir, madde ne demektir.

* * * * * *

0 yorum:

Yorum Gönder