12 Aralık 2017 Salı

Sayfamızda maddenin ayırt edici özellikleri, maddenin ayırt edici özellikleri nelerdir, maddenin ayırt edici özellikleri madde miktarına bağlı mıdır sorularının cevabı yer almaktadır.

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza yarayan özelliklere ayırt edici özellik denir.

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

1.Özkütle (Yoğunluk)
2.Erime ve Donma Noktası
3.Kaynama Noktası
4.Çözünürlük
5.genleşme
6.Esneklik


1.Özkütle (Yoğunluk)
Maddelerin 1 cm3’ünün gram cinsinden kütlesine öz kütle denir. Öz kütle (d) ile gösterilir.
Kütle (m) ve hacim (V) arasında d=m/v bağıntısı vardır. Öz kütlenin birimi g/cm3 dür.
Saf maddelerin (element ve bileşik) öz kütleleri sabittir. Karışımların öz kütleleri ise sabit değildir.


2.Erime ve Donma Noktası
Katı maddelerin ısıtıldığında sıvı hâle geçtiği sıcaklığa erime; sıvıların sıvı halden katı hale geçtiği andaki sıcaklığa donma sıcaklığı denir.
Katı ve sıvılar için ayırt edicidir.


3.Kaynama Noktası
Isıtılan bir sıvının gaz fazına geçtiği sıcaklıktır.


4.Çözünürlük
Doymuş çözeltideki 100 gram suda çözünmüş olan madde miktarı, o maddenin o sıcaklıktaki çözünürlüğüdür.
Katı-sıvı-gazlar için ortak ayırt edici bir özelliktir


5.Genleşme
Genleşme, ısıtılan cisimlerin, boyunda, yüzeyinde veya hacmindeki değişmedir.
Genleşme katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Her katı ve sıvının farklı bir genleşme katsayısı vardır.


6.Esneklik
Esneklik yalnız katılar için ayırt edici bir özelliktir.
Sıvı ve gaz maddelerin esneme özellikleri yoktur


7.İletkenlik
Üzerinden geçen elektrik akımına karşı maddelerin gösterdiği kolaylık iletkenliktir.
Sizlerde maddenin ayırt edici özellikleri, maddenin ayırt edici özellikleri nelerdir, maddenin ayırt edici özellikleri madde miktarına bağlı mıdır yayınımıza yorumlarınızı ekleyebilirsiniz.


* * * * * * *

0 yorum:

Yorum Gönder