7 Şubat 2018 Çarşamba

Saydfamızda alzheimer hastalığı, alzheimer hastalığı nedir,alzheimer hastalığı başlangıcı, alzheimer hastalığı evreleri, alzheimer hastalığı belirtileri, alzheimer hastalığı tedavisi, unutkanlık hastalığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

ALZHEİMER HASTALIĞI

Alzheimer; yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere; çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen İlerleyici bir beyin hastalığıdır. Hasta yemek yemeyi dahi unutur!!!

**En sık görülen demans tipi, Alzheimer hastalığıdır.

**Demans olan kişilerin yüzde 70’i Alzheimer hastalığına sahiptir. Sinsice beyinde (hafıza ve diğer beyinsel fonksiyonlarda) gelişen bozukluklarla başlayan bir hastalıktır.

**Hastalık illerledikçe, hasta becerilerini gittikçe kaybeder ve en sonunda tamamen başkasının yardımına bağımlı kalır.

Alzheimerın Nedenleri Nelerdir?


**Beynin bazı bölgelerinde proteinler anormal derecede protein biriktiği için, beyindeki sinir hücreleri hasar görür ve haberci kimyasal maddeler azalır. Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar. 

Alzheimer Hastalığı Hangi Sıklıkta Görülür?


**Bu hastalık dünyada 6. en sık görülen ölüm nedenidir ve her yıl bu hastalığın dünyaya maliyeti yaklaşık 604 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu rakam tüm dünya  bütçesinin %1’ ini oluşturmaktadır. 

**Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye 2050 yılında dünya da en fazla Alzheimer hastası olacak 4 ülkeden biridir.

**Ülkemizde yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 400.000 Alzheimer hastası vardır ve bu hastaların  aileleri de hesaba katıldığında  çok geniş bir kitleyi ilgilendiren bir hastalık olduğu ve bir halk sağlığı sorunu olduğu açıktır.  

**Alzheimer hasta yakınlarında bu yıl yapılan bir araştırmaya göre hastaların %75’ i hastalık hakkında bilgi sahibi değil ve hastaya bakım verenlerin %27’ sinde ciddi depresyon ve tükenme mevcuttur.

**Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır.

**65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. 

**Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır.

**Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür.

**Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir.

ALZHEİMER HASTALIĞI Belirtileri


**Genellikle beynin kullanılması gereken her işte zorluk çekilir: kişi konuşulanı takip etme, plan yapma, yapılacakları sıraya koyma, sorunları çözme ve karar verme gibi konularda zorlanır.

**Yeni şeyleri öğrenememe, az önce söylenenleri veya görülenleri hatırlayamama. En sonunda uzun zamandır hafızada olan bilgilerinde kaybolması;

**Oryantasyon bozukluğu: Zaman ve mekanı karıştırma. Hangi gün, ay veya yılda yaşadığını bilememe, hangi yerde ya da nerede olduğunu hatırlayamama;

**Konuştuğu dili anlama ve kullanmada bozukluklar (afazi);

**Etrafındaki eşyaları (nesneleri) ve sesleri tanıyamama ve ne işe yaradıklarını bilememe ve algılama sorunu(agnozi);

**Motor İşlemleri yerine getirmekte zorlanma, genellikle işlemlerin gerçekleştirilmesinde gerekli olan sıralamada sorun yaşama (apraksi);

**Düşünme ve durumları değerlendirmede zorlanma.

**Bu bozuklukların yanı sıra, davranış veya kişilik değişikliği oluşabilir.

**Kişi şüpheli, huzursuz veya hırçın (agresif) olabilir.

**Diğer taraftan, kişi duygusuz veya ilgisiz olabilir, olay ve nesnelere karşı kayıtsız kalabilir.

**Kişinin ruh hali aniden değişebilir.

**Bazı Alzheimer hastalarında hastalık çok çabuk ilerler, bazı hastalarda ise nispeten yıllarca normal bir hayat sürdürülebilir.

**Alzheimer hastalığı bunamanın en sık nedenidir, ancak benzer belirtiler veren başka hastalıklar da vardır. Bu nedenle Alzheimer hastalığının diğer bunama nedenlerinden tam olarak ayırt edilmesi gereklidir. 

Zihinsel Bozukluklar


*Unutkanlık

**Öğrenme güçlüğü

**Konuşma bozukluğu

**Yolunu kaybetme

**Kişileri tanıyamama

**Karar verme güçlüğü

Davranışsal Bozukluklar


**Huzursuzluk

**İlgisizlik

**Saldırganlık

**Uyku bozukluğu

**Amaçsız dolaşma

**Hayaller görme

**Depresyon 

Alzheimer Hastalığı Nasıl Seyreder?


**Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. 

Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir:

1-Başlangıç evresi

2-Orta evre

3-İleri evre

Başlangıç evresi

İsimleri, tarihleri unutma

Yolunu şaşırma

Kelimeleri bulamama

İşine, çevresine ilgisizlik

Hastalığını kabul etmeme

Orta evre 

**Belirgin unutkanlık

**Kişileri tanıyamama

**Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı 

**Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar 

İleri evre

**Aile üyelerini tanıyamama

**Yemek yemede, yürümede güçlük

**İdrarının, dışkısını tutamama

**Ciddi davranış bozuklukları

Alzheimer Hastalığının Tedavisi


**Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bugün için ne yazık ki yoktur.

**Ancak belli bir süre hastalığın ilerleme hızını durduracak ya da yavaşlatacak bazı yeni tedavi olanakları bulunmaktadır.

**Bazı ilaçlar ile hastalık sürecini yavaşlatmak ve bazı belirtilerin şiddetini azaltmak mümkündür.

**Bu ilaçlar, hastalığın bazı belirtilerini hafifleterek, hastanın yaşam kalitesini korur ve kendine daha uzun süre bakabilmesini sağlar.

**Depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk gibi ruhsal bozuklukların tedavisi için de uzun zamandır kullanılan çok sayıda etkili ve güvenilir ilaç bulunmaktadır.

Alzheimer Hastalarının Bakımında Nelere Dikkat Edilmeli? 

**Alzheimer hastaları için ilaç tedavilerinin yanı sıra, özenli bir bakımın da önemi büyüktür.

**Hastalık ilerledikçe, günlük yaşamda daha fazla yardım ve güvenlik ihtiyacı doğar.

**Hasta hangi evrede olursa olsun, yakını tarafından kendisine güven ve cesaret duygusu aşılanmalıdır.

**Hastaya her konuda yardımcı olunmalı ve bu yardım ona kabul ettirilmelidir.

**Hasta ile empati kurulmaya çalışılmalı, hisleri paylaşılmalıdır.

**Hastanın hobilerini devam ettirilmesi sağlanmalı eğer aktivitelerde zorlanıyorsa yardım edilmelidir.

**Ev ortamında oluşabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır.

**Günlük yapılacak işler bir kağıda yazılmalı ve hastayla birlikte kontrol edilmelidir.

**Hasta yakınları, hastayla ilgili ileriye dönük planlar yapmalıdır.

**Evde hasta için güvenli bir ortam sağlanmalıdır.

**İleri seviyelerdeki hastaların evden kaçışı önlenmeli, kendisine zarar verecek alet ve edevatlar ortadan kaldırılmalıdır.

**Günlük aktivitelerin nasıl yapılacağına dahil bir liste hazırlanabilir ve hatırlatıcı araçlar kullanılabilir

**Ev dışı gezinmelerde hastaya eşlik edilmelidir. Her halukarda hasta ev dışındayken mutlaka yanında yakının numarasının yazılı olduğu bir cep kartı bulunmalıdır.

**Geceleri hastanın davranışları daha kötü bir hal alabilir. Bu gibi durumlarla başa çıkmak için hastayı rahatsız edebilecek etkenlerden uzak tutacak bir şekilde uyku pozisyonu yaratılmalıdır.

**Hastanın kendisine ya da bir başkasına zarar verebileceği bütün araç gereçler ortadan kaldırılmalıdır. Bunun haricinde, ilaçlar hastanın ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır.

**İlaç kullanımı hasta kontrolüne bırakılmamalıdır.

**Hasta düzenli olarak egzersize teşvik edilmelidir. Kasların çalışması ve hastanın aktif kalması için hastayı zorlamayan hafif egzersizler yapılmalıdır.

Not: Bu yazının hazırlanmasında Psikolojik Danışman Mustafa KALAYLI'nın katkıları katkıları başta olmak üzere birçok kaynaktan faydalanılmış olup hastalık, alzheimer, alzheimer hastalığı, alzheimer nedir, alzheimer tedavisi, alzheimer belirtileri, alzheimer hastasına nasıl davranılmalı, alzheimer hastalığının nedenleri, unutkanlık hastalığı  ile ilgilidir.

0 yorum:

Yorum Gönder