7 Şubat 2018 Çarşamba

Sayfamızda tevhid nedir, tevhid ne demektir, tevhid nedir kısaca, tevhid ne demek, tevhid anlamı, tevhid kelimesinin anlamı, tevhid inancı nedir sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

TEVHİD NEDİR?  KISACA NE DEMEKTİR?

Tevhid sözlükte tek kılmak, birlemek anlamına gelir. 

Bir şeyin bir olduğuna hükmetme, bir şeyi bir olarak bilme anlamlarına gelir.

Tevhid terim olarak Allah'u tealayı zâtında, rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim, sıfat ve fiillerinde tek kabul ederek ibadetle birlemeyi ifade eder.

Kelimei Tevhid 'Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah' sözüdür. 
Anlamı: Allahü Teâlâdan başka ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm O'nun resûlüdür, peygamberidir.

Zikirlerin en güzeli ve duaların en güzelini Efendimiz şöyle belirtmiştir:
“En fazîletli zikir 'Lâ ilâhe illallâh', en faziletli dua da 'Elhamdülillâh'dır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce).

1 yorum: