24 Ağustos 2015 Pazartesi

Sayfamızda Doğal Afet nedir? Doğal afetlerin adları, Doğal Afetlerin isimleri, doğal afetlerden korunma yöntemleri, doğal afetler nelerdir, doğal afetler ve korunma yolları, doğal afetler ve korunma yolları nelerdir, sel, tsunami, yanarda patlaması., yangın, vb Doğan afetler hakkında kısaca bilgiler yer almaktadır.

Doğal Afet nedir? Doğal afetlerin adları Doğal Afetlerin isimleri, 

Doğal Afet nedir? ve Doğal Afetlerden Korunma Yolları Nelerdir?

doğal afetler


Doğal afet nedir? Doğal afetin tanımı:

İnsan etkisi olmadan insanlara ve çevreye büyük zararlar veren  doğadaki olaylara doğal afetler denir.

Doğal afetlerin isimleri ; Doğal afetlerin adları, Doğal Afetlerin Çeşitleri;

Depremler,
Tsunami,
Toprak kayması,
Erozyon,
Çığ,
Yangınlar,
Yanardağ Patlamaları,
yıldırım Düşmesi,
Fırtınalar,
Sel ve Su Baskınlarını gösterilebilir.

DOĞAL AFET NEDİR? DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR? 

Depremlerden Korunma Yolları Nelerdir?

1- Depreme engel olamayız. Ancak depremin zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

2- Öncelikle yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. imar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.

3- Büyük binalar betonarme, sağlam yapılmalıdır.

4- Binaların yapımında depreme dayanıklı kaliteli malzeme kullanılmalıdır.

5- Mevcut binaların dayanıklılığı arttırmalıdır.

6- Yapılar yapım sırasında denetlenmeli ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemelidir.

7- Evler tek veya iki katlı olmalıdır.

8- Evlerde banyo ve mutfaktaki dolapların kapaklarına sürgü takılmalı, odalardaki dolap, raf, vb. duvara monte edilip sabitlenmelidir.

9- Ağır çerçevesi olan tablo ve aynalar yataklardan, sandalyelerden ve koltuklardan uzak bir yere asılmalı ve duvara yerleştirilmelidir.

10- Yataklar cam kenarından, asılı eşya ve cisimlerden uzaklaştırılmalıdır.

11- Kalorifer radyatörü, kombi, avize gibi araçların duvar bağlantıları sağlamlaştırılmalıdır.

12- Evde yangın söndürme aleti bulundurulmalı, nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

13- Acil durum çantası hazırlanmalıdır. Çantada nüfus cüzdanı, nakit para, kredi kartı, düdük, telsiz, cep telefonu, telefon defteri, itfaiye, ambulans, polis telefon numaraları, el feneri, ışıldak, portatif radyo, yedek pil, ilk yardım malzemesi, ilaç, adres defteri, jeton, plastik bardak, tabak, su, kuru gıda, konserve, konserve açacağı, mevsimine uygun kıyafet, diş fırçası, macun, sabun, havlu v.b. eşyalar bulunmalıdır.

14- Evde, işyerinde, okulda yaşam üçgeni alanı oluşturulmalıdır.

15- Ulusal, Uluslararası kurtarma ve deprem ekipleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunulmalı, bu ekiplerle birlikte geniş kapsamlı deprem tatbikatları yapılmalıdır.

16- Deprem sonrasında aile bireyleri için toplanma alanı belirlenmelidir.

17- Sigorta sistemine dahil olunmalıdır.

DOĞAL AFET NEDİR? DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Sel ve Su Baskınların korunma yolları:

1- Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce, doğal bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü ağaçlar, yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Böylece sular toprağın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca ağaç, gövdeleri, suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını önler.

2- Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması sel baskınlarının yol açacağı zararları büyük ölçüde azaltır.

3- Yerleşim yerleri sel bölgelerinin dışına çıkartılmalıdır.

4- Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir.

5- Akarsular barajlarla ve bentlerle kontrol altına alınmalıdır.

DOĞAL AFET NEDİR? DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Tsunami'den korunma yolları:


Deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken; tsunami riskini de diğer doğal afetler (deprem, sel, tayfun vb.) gibi değerlendirmek alınabilecek ilk önlemdir.

Toprak kaymasından korunma yolları

1- Dik ve çıplak yerler bitki örtüsü ile kaplanmalıdır.

2- Yolların heyelan bölgelerinden uzağa yapılmasına çalışılmalıdır.

3- Dik yerlerin etek kısımları fazla kazılıp oyulmamalıdır. Gerekirse destek duvarı yapılmalıdır.

4- Akar su yatakları dayanıklı duvarla kontrol altına alınmalıdır.

5- Yol yapımında yarmalar fazla dik ve derin açılmamalıdır.

6- Yerleşme yerleri toprak kayma alanlarının dışına çıkarılmamalıdır.

DOĞAL AFET NEDİR? DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Erozyon'dan korunma yolları:


1- Tahrip olan ağaç ve bitki örtüsünün en az iki misli olacak şekilde yenilemelidir.

2- orman yangınlarına karşı hassas ve tedbirli olunmalıdır.

3- Akarsu kenarlarında, dik yamaçlarda ve eğimli yüzeylerde, kök yapısı sağlam, ortama uyum sağlayabilecek ağaçlandırma, setlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

4- Doğal park alanlarını çoğaltılmalıdır.

DOĞAL AFET NEDİR? DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Çığ'dan korunma yolları

1- Eğimin çok bulunduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır.

2- çığ olma olasılığı kuvvetli olan yerlerde perdeleme yapılmalıdır.

3- Kış sporları çığ alanlarından uzak yerlerde yapılmalıdır.

4- Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır.

5- Kara ve demir yolu ulaşımı çığ alanlarının uzağında yapılmalıdır.

6- Yerleşim yerleri çığ alanından uzaklara konmalıdır.


DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Yangılardan korunma yolları:


1- Ormanlık ve sık bitki örtüsü olan alanlarda, sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı, camdan mamul veya parlak yüzeyli herhangi bir madde veya metali bu alanlara atılmamalı, yanıcı veya çabuk tutuşabilen kimyasal maddeleri ve ambalajları bırakılmamalıdır.

2- İşyerlerinde ve konutlarda, yangın tesisat ve alarm sistemi (duman veya ısı dedektörü ile siren sistemi) yaptırılmalı, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulmalı, yüksek katlı binalarda yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları yapılmalıdır.

3- Çocukların erişebileceği yerlerde çakmak, kibrit gibi yanıcı ve yakıcı şeyler bulundurulmamalıdır.Çocukların bu tür malzeme ile oynamasına müsaade edilmemelidir.

4- Ekilen tarla ve arazilerde hasattan sonra kalan sap ve kökleri (anız) yakılmamalıdır.

DOĞAL AFET NEDİR? DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Yıldırım'danm korunma yolları:

1- Yüksek ve dış yüzeyinde metal oranı fazla olan bina ve yapılarda paratoner tertibatı kurulmalıdır.

2- Alıcı görevi gören anten ve benzeri aletlerin uç noktalarının iletken olmayan maddelerle izole edilmelidir.

3- Yağışlı havalarda, aşırı metal bulunan alanlardan ve ağaçlık alanlardan uzak durulmalıdır.

4- Çok fazla yıldırım düştüğü anlarda, mevcut alıcı ve verici aletleri (telsiz, telefon, vs.) kullanılmamalıdır.

Fırtına'dan korunma yolları

1- Genel acil ikaz sistemi oluşturulmalıdır.

2- Bloklar halinde ve sağlam monte edilmiş parçalardan oluşan çatılar yapılmalı, konut ve diğer alanlarda kalın cam kullanılmalıdır.

3- Sığınak hazırlanmalıdır.
* * * * *
* * * * *çığ, doğal afetlerden korunma yontemleri, doğal afetler nelerdir, doğal afetler ve korunma yolları, doğal afetler ve korunma yolları nelerdir, ödevler, sel, tsunami, yanarda patlaması., yangın, 

0 yorum:

Yorum Gönder