12 Mayıs 2017 Cuma

Fosil Nedir? Fosil Nasıl Oluşur? Fosil hakkında bilgi?

Sayfamızda Fosil Nedir? Fosil nedir kısaca, fosil nedir? Fosil Nasıl Oluşur? Fosil çeşitleri nelerdir ve fosil hakkında kısa bilgiler i bulabilirsiniz.

Fosil Nedir? Fosil nedir kısaca Fosil Nasıl Oluşur?

Fosil nedir? En geniş anlamıyla fosil, uzun yıllar önce yaşamış canlıların yapılarının, doğal koşullar altında korunarak günümüze kadar ulaşan izidir. 

Fosiller, kimi zaman organizmanın bir parçasının kimi zaman da canlının hayattayken bıraktığı izlerin (bunlara iz fosil denir) günümüze kadar gelmesidir. 
Ölen hayvan ve bitkilerin, çürümeden korunarak, yer kabuğunun bir parçası haline gelmesiyle fosil oluşur. 
Fosilleşmenin meydana gelebilmesi için, hayvanın veya bitkinin üzerini çoğunlukla bir çamur katmanının örtmesiyle ani ve hızlı bir şekilde gömülmesi gerekir. Bu gömülmeyi genellikle kimyasal bir süreç takip eder. Bu süreçte yaşanan mineral değişimleriyle de koruma sağlanmış olur.

Fosiller Nerelerde Bulunur?

Fosiller, deniz ve kara olan ortamlarda yaşamış bitki ve hayvanlar ile onların var olan izlerini taşımaktadır. Çoğunlukla şeyl, çamur taşı, kireç taşı ve kum taşı gibi kayaçlarda bulunur.

Fosiller Nasıl Oluşmaktadır?

Canlıların ölmesinden sonra yumuşak ve organik olan kısımlar çevredeki diğer hayvanlardan tarafından yenilir ya da bakteriler tarafından yok edilir. Ortam bakterilerin yaşamı için uygun değilse, fosilleşme açısından uygun olan taşlaşma sürecini taşımaktaysa, canlılardan arta kalmış olan diş, kabul ve kemik gibi dayanıklı ve sert kısımlar fosilleşme sürecine girerek günümüze kadar ulaşmaktadır.


Yeryüzünün farklı derinliklerinde, uzun yıllar boyunca kayaçlar arasında kalmış her türlü canlı kalıntısı ve izine fosil denir. Fosiller, kayaçların ufalanması sonucu oluşan küçük parçaların rüzgâr, akarsu ve buzullar tarafından deniz, göl ya da bazı yerlerde biriktirilerek birleştirilmesi sonucu oluşan genellikle tabakalı şekilde görünen kayaçların içerisinde canlı kalıntılarının kalmasıyla oluşur. Fosiller, geçmişte dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlama ve dünyada hangi canlıların yaşadığı hakkında bilgi edinmede büyük önem taşırlar.


Kayaçlar içerisindeki fosiller, nesli tükenmiş canlılar olabileceği gibi günümüzde yaşayan canlı türlerine de ait olabilir. Fosiller bilimsel çalışmalar açısından büyük öneme sahiptir. Fosillerin bilimsel açıdan;
Dünyanın oluşumundan itibaren geçtiği dönemleri anlama,
İçerisinde bulunduğu kayacın oluşum zamanını anlama,
Nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi edinme,Yeryüzünde meydana gelen değişimler hakkında bilgi edinme,
Fosil yakıtların oluşması,

Bulunduğu bölgenin geçmişteki coğrafi yapısı ve iklimi hakkında bilgi sahibi olma gibi faydaları vardır.


Fosil nedir? Fosil nasıl oluşur, Fosil Nedir kısaca tanımlarını yaptık.

Fosil Nedir? Fosil Nasıl Oluşur? fosil, fosil çeşitleri, fosil nasıl oluşur, fosil nedir, fosil nedir kısaca, fosil oluşumu, fosiller hakkında bilgi alalım.

Fosil Bilimi

Fosiller bilimsel açıdan büyük öneme sahip olduğundan fosilleri inceleyen bir bilim dalı oluşmuştur. Fosilleri inceleyen bilim dalına fosil bilimi (paleontoloji), fosil bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına fosil bilimci (paleontolog) adı verilir. Fosil bilimciler teknolojinin gelişmesine bağlı olarak uydu görüntüleriyle yeryüzü şekilleri yardımıyla fosillerin yerlerini tespit edebilmektedirler. Buldukları fosilleri özel araçlarla bulundukları yerden çıkararak incelerler. Elde edilen fosillerin yaşı ve hangi türe ait oldukları fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle belirlenir.


Fosillerin çeşitli aşamalar sonucu meydana gelmesine fosilleşme denir. Canlılar öldükten sonra yumuşak kısımları mikroskobik canlılar tarafından çürütülür. Eğer ortam mikroskobik canlıların yaşamasına uygun değilse canlının tamamen çürümesi engellenir. Bundan sonra fosilleşme süreci başlar. Canlılardan geriye kalan kemik, diş, kabuk gibi dayanıklı olan kısımları uzun süre korunabilir. Bu kısımlar doğada taş ve toprakla kaplanır. Zamanla bu kalıntılar üzerindeki toprak kalınlığı artar. Bu kısımların toprak üzerinde taşlaşmış izleri oluşur ve fosilleşme gerçekleşir. 

Fosilleşme sonucu neler meydana gelir?

Kömür, Petrol ve Doğal gaz gibi fosil yakıtlar meydana gelir.
Fosilleşme çok uzun süren zaman gerektirir. Fosillerin çok uzun süren zaman içerisinde fosilleşerek yakıt haline gelmesi sonucu fosil yakıtlar oluşur.

Fosil Çeşitleri Nelerdir?

Ölen canlılar çok uzun yıllar sonucu kayaçlar, buzullar veya reçine içerisine sıkışarak sertleşir ve fosilleri oluşturur. Günümüzde oluşum şekli ve bulundukları yere göre iki çeşit fosil vardır. Bunlar;

Vücut fosilleri ve İz fosilleridir.

Vücut fosilleri, bir hayvan veya bitkinin vücudundan kalan parçaların korunması ile oluşur. Bu parçalar gerçek vücut parçaları olabileceği gibi taşlaşmış veya oyuk haline gelmiş fosil kalıpları şeklinde de olabilir. Sinek, böcek gibi bazı canlılar bitkilerden akan öz suyu (reçine) içerisinde tutsak kalarak ölür. Reçine canlının vücut yapısının bozulmasını önleyerek zamanla sertleşir ve fosilleşir. Genellikle fosil reçineden dolayı şeffaf bir yapı içerisinde bulunur. Günümüzde bu tür böcek fosillerine sıkça rastlanır. Aynı şekilde volkanik faaliyetler sonucu lavlar arasında sıkışan canlıların vücut yapıları korunarak vücut fosilleri meydana gelir.


İz Fosilleri, Canlı kalıntılarının kayaçlar arasında sıkışması sonucu oluşan izler de iz fosilleri olarak adlandırılır. Bu fosillerde canlının vücut yapısı bulunmaz.


Fosil bilimciler fosil bulma çalışmalarını en kolay şekilde, kayaç katmanlarının açığa çıktığı kesimlerde gerçekleştirirler. Fosiller bulundukları kayaçların hangi zamana ait oldukları hakkında ve fosillerin yaşları hakkında bize bilgi verirler.


Fosil Nedir? Fosil Nasıl Oluşur? fosil, fosil çeşitleri, fosil nasıl oluşur, fosil nedir, fosil nedir kısaca, fosil oluşumu, fosiller hakkında bilgi, 

Fosil Afişi hazırlama; 

Şekilde görüldüğü gibi bir kaç resimle yapılmış ve açıklama olarak yazıdan oluşan fosil afişi.


Fosil nedir

    Hazırlayan Talha KÖK

Özetlersek Fosil Nedir? Fosil nedir kısaca? Fosil nasıl oluşur?
 Yaşamı sona ermiş olan canlılar toprak üstünde kalır, ölmüş olan canlıların kalıntılarının üst kısmı, fiziki şartlara bağlı olaraktan çamur, kil, kum ve toprak gibi etkenler ile kapatılır. Bu sayede canlı kalıntılarının da hava ile teması engellenmiş olur. Ölen canlıların hava ile temasının ani şekilde kesilmeden sonra canlıların kalıntıları bozulmadan binlerce yıl boyunca kalır. Üzeri kapanmış olan canlıların kalıntıları, zaman içinde toprak altına gider. Ölmüş olan canlıların fosilleşe durumları farklılıklar gösterebilir. Binlerce sene boyunca hava ile teması kesilmiş olan canlılar, katılaşma ile fosil haline dönmektedir. Katılaşma bazı zamanlar kömür haline gelebilmekte, bazen de petrol ve mermer haline gelebilmektedir. Bunun örnekleri canlıların türlerine ve fiziki açıdan koşullarına göre değişkenlik gösterir.

Siz değerli okurlarımızda Fosil Nedir? Fosil Nasıl Oluşur? Fosil nedir kısaca, Fosil nedir kısaca bilgi, sorularına yanıt ve yorumlarınızı yazabilirsiniz.


Alt başlıklar; fosil, fosil çeşitleri, fosil nasıl oluşur, fosil nedir, fosil nedir kısaca, fosil oluşumu, fosiller hakkında bilgi, Fosil Nedir? Fosil Nasıl Oluşur?

0 yorum:

Yorum Gönder