2 Mart 2018 Cuma

Sayfamızda empati nedir, empati nedir anlamı, empati nedir kısaca, empati nedir örnek veriniz, empati nedir nasıl kurulur, empati nedir tdk, empati demektir, empati ne demek sözlük anlamı yer almaktadır.

"EMPATİ"

Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini anlaması, anladığını da ona iletmesidir

Empati kurmak karşıdaki kişi veya kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, onlara önemli ve değerli olduklarını hissettirmek ve onları oldukları gibi kabul etmede oldukça işe yarar.

*Her insan hayata ve olaylara kendi bakış açısıyla bakar. İnsanların kişisel penceresi, dünyayı ona herkesten farklı gösterir. Bu pencereden gördükleri, onun duygu ve davranışlarını da büyük ölçüde etkiler.

*Eğer bir insanın nasıl düşündüğünü ve hangi duyguları yaşadığını anlamak istiyorsak, onun penceresinden bakmamız gerekir.

*Kendi penceremizden onun dünyayı nasıl gördüğünü anlamaya çalışmamız bizi yanıltır. Çünkü biz yalnızca kendi gördüklerimiz üzerinden konuşabiliriz.

*İşte bu, başkasının penceresinden bakma davranışı, iletişimde empati adını alır.

Kişinin Empati Kurabilmesi İçin Gerekli Olan 3 Öge:

1-Empati kuracak kişi, kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

*Her insan dünyaya, kendine özgü bir bakış tarzıyla bakar.

*Eğer bir insanı anlamak istiyorsak dünyaya onun bakış tarzıyla bakmalı, olayları onun gibi algılamaya ve yaşamaya çalışmalıyız.

*Bunu gerçekleştirmek için de empati kurmak istediğimiz kişinin rolüne girmeli, onun yerine geçerek adeta olaylara onun gözlüklerinin gerisinden bakmalıyız. 

*Karşımızdaki kişinin rolüne girerek empati kurduğumuzda, o kişinin rolünde kısa bir süre kalmalı, daha sonra bu rolden çıkarak kendi yerimize geçebilmeliyiz. Aksi halde empati kurmuş sayılmayız. 

*Karşımızdaki ile özdeşim kurmak (ona benzemek) veya ona sempati duymak, empatiden farklışeylerdir.

2-Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız gereklidir.

*Empatiyi tanımlarken bu noktayı vurguladığımızda, empatinin iki temel bileşeninden söz etmiş oluyoruz. Bunlar empatinin bilişsel ve duygusal bileşenleridir.

*Karşımızdakinin rolüne girerek onun ne düşündüğünü anlamamız, bilişsel nitelikli bir etkinliktir.

3-Empati tanımındaki son öge ise, empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır. 


*Karşımızdaki kişinin duyguları ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile, anladığımızı ona ifade edemezsek empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız.

Sempati-Empati Farkı

Sempati; bir insanın duyumsadıklarını duyumsamaktır. Bu nedenle sempati duyduğumuz kişi acı çekiyorsa biz de acı çekeriz, seviniyorsa biz de seviniriz. Ancak, kendimizi duyguların dışında onun yerine koymamız, onu anlamamız zorunlu değildir. 

*Sempati duygusal bir ortamda yandaşlıktır.

*Sempati duyduğumuz kişilerle özdeşim kurmuş olabiliriz.

*Buna karşılık empati kurduğumuz kişilerle özdeşleşmemiz gerekli değildir, hatta özdeşleşme empatiyi güçleştirebilir. Empatinin amacı anlamaktır.

*Sempatinin amacı ise diğer kişi gibi olabilmektir.

*Kısaca empati bilmenin, sempati ise bağlantı kurmanın yoludur.

*Empatide, diğer bireyin duygusal yaşantısına katılmakla birlikte o bireyi anlamak ve onun yaşantısındaki çarpıcı bazı noktaları algılayabilmek yer almaktadır. 

*Sempati ise yalnızca başkalarının duygularına katılma olduğu için, empatiye göre daha sınırlı bir yaşantıdır.

*Sempatide, sempati duyan bireyin yaşantıları da yer almaktadır.

*Örneğin bir kimse başka birinin acısını paylaşabilir, çünkü bu acının görünümünü onun kendi yaşantısında üzüntü duyduğu bazı olayları hatırlatmaktadır.

*Sempatide ise empati duyan birey kendi istek, duygu ve yönelimlerinden uzakta kalmaya çalışarak, kendini bir anlamda empati kurduğu kişiye vermektedir.

*Sempati yaşantısı diğer birey ile ortak, ilgi ve çıkarların paylaşılması; empatinin ise diğer bireylerin duygularını doğru olarak hissedebilmek ve bunları kendisinin "imiş gibi" yaşayabilmek olduğu belirtilmektedir.

*Sempati bir insanın duygusal durumunu, onun üzüntüsünü ona karşı şefkat göstererek onunla paylaşmaktır.

*Sempati sırasında kişinin kendi düşüncelerine konsantre olması, sempatiyi artırmak yerine azaltır.

*Empati kurulurken bir kişi kendisini diğer kişinin yerine koyar, sempatinin kurulmasında ise bir kişi diğer kişiye eşlik eder. 

*Diğer kişiye neler olduğunu bilmek bizi empati kurmaya götürürken, diğer kişi ile aynı yaşantıyı deneyimliyor olmak bizi sempatiye götürür.

*Empatide kişi anlama aracıdır ve asla kendi kimliğini kaybetmez.

*Sempatide ise dikkatten daha çok duygu katılımı söz konusudur ve bu kendi farkındalığını azaltmaktadır. 

*Empatide, empati kuran kişi diğer kişiye ulaşır, sempatide ise sempati kuran kişi diğer kişiden hareket eder.

*Empatide başkaları için, sempatide ise kendimiz için başkalarının yerine kendimizi koymak söz konusudur.

*Empatide diğer kişiymişiz gibi davranırken, sempatide diğer kişi olunmaktadır.

*Kısaca bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaktır.

*Karşıdaki kişiye sempati duyulduğu takdirde onunla birlikte acı çekmek ya da sevinmek söz konusudur.

*Empati kurulduğunda ise karşıdaki bireyin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Onunla aynı duygu ve düşünceleri paylaşmak gerekmemektedir. 

*Sempatide karşıdaki bireyin yerine kendini koymak ve onu anlamak zorunlu değildir, önemli olan yandaş olmaktır.

*Bir insanı anlamak ve ona hak vermek farklı şeylerdir.

*Empatide anlamanın, sempatide ise, anlama olsun ya da olmasın hak vermenin söz konusu olduğu unutulmamalıdır.

Not: Bu yazının hazırlanmasında Psikolojik Danışman Mustafa KALAYLI ve birçok kaynaktan faydalanılmış olup danışmanlık, empati, empati nedir, empati kurmak nedir, empati sempati, sempati nedir, empati sempati farkı, iletişimde empati ve sempati, iletişimde empati, empatik iletişim ile ilgilidir.

0 yorum:

Yorum Gönderme