17 Ekim 2015 Cumartesi

Sayfamızda Atatürk'ün Hayatı Kısaca, Atatürk'ün Hayatı Kısaca özet, Atatürk'ün Hayatı Kısa ve öz Atatürk'ün Hayatı Kısa bilgi, Atatürk'ün Hayatı ile ilgili yazıları bulabilirsiniz.

ATATÜRK 'ÜN HAYATI Kısaca


Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Kız kardeşi Makbule Hanım, hanımı Latife Hanımdır.


Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar sırasıyla şöyledir:
İlkokul eğitimini Mahalle Mektebinde, Şemsi Efendi Okulunda,
Ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde,
Lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi,
Üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır.


1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece  ismi Mustafa Kemal oldu. Harp Akademisi’nden yüzbaşı unvanı ile mezun olan Mustafa Kemal Şam’da göreve başladı. Sırayla Trablus garp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı.


I. Dünya Savaşı sona erdiğinde Mondros Ateşkes antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre vatan toprakları diğer ülkeler tarafından paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. Havza ve Amasya Genelgelerini yayımladı. Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yapınca İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini devlet önünde tanımış sayıldı.


23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921’de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirildi.


29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis  “Atatürk” soyadını layık gördü.


10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayata veda etti.
Etnografya müzesine konulan naaşı, 1953 yılında Ankara'da yapılan Anıt Mezara taşındı.

* * * * *Atatürk'ün anıları, Atatürk'ün hayatı, Atatürk'ün hayatı ile ilgili şiir, Atatürk'ün hayatı kısa ve öz, Atatürk'ün hayatı kısaca, Atatürk'ün hayatı özetiAtatürk'ün anıları, Atatürk'ün hayatı, Atatürk'ün hayatı ile ilgili şiir, atatürk'ün hayatı kısa ve öz, Atatürk'ün hayatı kısaca, Atatürk'ün hayatı özeti,

0 yorum:

Yorum Gönder