6 Ekim 2015 Salı


çocuk haklarına dair sözleşme

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme;


   Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, dünyada geçmişten beri en çok kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınıyor. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

   Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.

   Sözleşme dört ana başlıktan oluşmaktadır.
1. Yaşama hakkı;
2. Eksiksiz biçimde gelişme hakkı;
3. Zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı;
4. Aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

   Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır.

   Bu sözleşmenin temel değerleri şunlardır:
1. Ayrım gözetmeme;
2.Çocuğun yararının gözetilmesi;
3.Yaşama ve gelişme;
4. Katılımdır.

   Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır.

   Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır:
1. Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bu konuda ihmal varsa devletin rolü ve sorumluluğu;
2. Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
3. Yaşama ve gelişme hakkı;
4. Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
5. Eğitime erişim hakkı;
6. İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
7. Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için olan haklar;
8. İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
9. Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
10. Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
11. İfade özgürlüğü hakkı;
12. Düşünce özgürlüğü hakkı;
13. Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
14. Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;
15. Özel gereksinimleri olan çocukların hakları.

* * * * *
* * * * *bm çocuk hakları, bm dünya çocuk hakları sözleşmesi, çocuk hakları günü, çocuk hakları ile ilgili yazı, çocuk hakları nelerdir?, çocuk hakları sözleşmesi maddeleri kısaca.

0 yorum:

Yorum Gönder