14 Ocak 2018 Pazar

Sayfamızda ibadet nedir, ibadet ne demek, ibadet nedir kısaca bilgi, ibadet nedir ve niçin yapılır, ibadet nedir niçin yapılır kısaca, ibadet nedir nasıl yapılır, ibadet nedir örnek veriniz, ibadet ne anlama gelir sorularına yanıtlar yer almaktadır.

İBADET NEDİR ve NİÇİN YAPILIR?

İbadet, kulun sahibine itaat etmesi, O'nun emrettiği şekilde O'nu övmesi ve O'na şükretmesidir.

Fatiha Suresinde; Elhamdu lillehi Rabbil alemin ayetinde geçen ''HAMD'' kelimesinin manası da zaten övgü ve şükür anlamına gelir.


Cenab-ı Allah; (''Meliki yevmiddin'' din gününün sahibi=yargılama gününün efendisi) Hesap gününde iki şekilde muamele edileceğimizi söylüyor; 


Eğer bu dünyamızı İman edip İbadet ve Kulluğumuzla geçirirsek; Allah'u tealanın sevgisini ve merhametini elde edeceğiz. Eğer İman ettik deyip de ömrümüzü sorumluluk almayıp, bu dünya zevkü sefasına kapılırsak işte o zaman  Allah'u tealanın adaleti ile yargılanacağız.


''Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür.  Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür''. (Zilzal Suresi: 7 ve 8. Ayetler)


''İyyake na'budu ve iyyake nestain'' ayetinde de bütün kalbimizle tasdik ettiğimiz gibi ''Yalnızca sana ibadet ederiz( kulluk eder) ve ancak senden yardım dileriz'' diyoruz.  


Yani biz Allah'a; Yalnızca sana kulluk ederiz diyerek büyük bir söz veriyoruz ve Allah'ım bunu tek başımıza başaramayacağımızı  da biliyoruz, bize yardım et diyerek O'ndan yardım diliyoruz.


Sadece yardım et diyerek bir kenara çekilmemeliyiz ve kendi gücümüzün sorumluluğunu üstlenip, her gün bir önceki günden daha güzel yaşamak ve her gün bir önceki günden daha çok Allah'a yakınlaşmak için çaba göstermeliyiz, yani gücümüzün yettiği kadar Allah'a kulluk etmeli ibadet etmeliyiz.


İbadet, bizi ve bütün canlı cansız varlıkları yoktan var eden, Allah'u teâlânın emir ve yasaklarını yerine getirmektir.


Bu dünyadaki tek gayemiz; Allah'a ve ahirete kesin bir şekilde iman edip, Allah'a teslim olmak  ve O'na kulluk etmek ve bu kulluğumuzu ibadetimizle devam ettirmek olmalıdır. ky.


Allah'a kul olan bir kimse, artık şeytanın esiri, arzu ve heveslerinin kölesi olmaz.


Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet.


Saadet ve mutluluğa, yüce insanî değer ve makamlara ulaşmamız, ancak Allah'a kulluk ve O'na ibadet sayesinde mümkün olur ve bu kulluk ve ibadet de, ancak yüce yaratıcının emri Olan "namaz"la yerine getirilebilir.


Musa aleyhisselam; hayatı boyunca unutamayacağı, ömrünün sonuna kadar gece gündüz anmadan duramayacağı bir olay yaşıyor, ''Yüce Yaratıcımız Allah (c.c.) ile konuşuyor'' ama yine de Allah (c.c.), Taha Suresinde Musa aleyhisselam'a kendisini anmayı emrediyor.


Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. (Taha Suresi 14. Ayet.)


Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk(ibadet)edin, Umulur ki korunursunuz. (Bakara Suresi: 21. Ayet


Daha çok hizmet ettikçe daha çok tevazu sahibi olmalıyız. Tevazunun en yüksek hali ise secde hali. Bu iki şey öz itibariyle namazı gösteriyor. Peki namazların arasındaki vakitte ne olacak? Ruku ve Secdeyi yaptık ama yapmamız gereken ibadetler sadece bunlarla sınırlı değil.

İbadet demek; Nasıl yürüdüğüm, nasıl konuştuğum, kendimle ve başkalarıyla ilgili nasıl düşündüğümdür.

0 yorum:

Yorum Gönder