3 Eylül 2015 Perşembe

EĞİTİMCİ OLARAK REHBERLİK
Hakkı KAYA
Sayfamızda Rehberli ve Rehberliğin Eğitim açısından önemi, rehberlik ve eğitim ilişkisi yer almaktadır.

Rehberlik dersine inanıyor musunuz? Eğer öğretmen olursanız rehberliği uygulayacağınızı düşünüyor musunuz? 


EĞİTİMCİ OLARAK REHBERLİK          

  Her meslek grubunun kendi alanı özeldir ve kendisine özgü olmalıdır. Rehberlik başlı başına bir alandır. Örneğin, nasıl ki bir rehber öğretmen sınıf öğretmenliği, matematik öğretmeni coğrafya öğretmenliği yapamaz; aynı şekilde sınıf öğretmeni, matematik öğretmenliği, coğrafya öğretmeni tam anlamıyla rehberlik yapamaz yapsa da kısıtlı yapabilir.
           Günümüzde her şeyden anladığını sanan fakat hiçbir şeyi tam olarak anlamayan bir nesil türedi. Herkes uzmanlık alanını bırakıp diğer alanlara saldırmaya başladı. Buna gerek medya ayağı gerekse toplumsal bakış açısı sebep oldu. Her meslek grubundan biraz anlamak sanki çok marjinal bir şeymiş gibi bize empoze edildi ve edilmeye devam ediyor. Aslında her şeyden biraz bir şeyler
bilip ortada kalmaktansa bir alanda çok iyi uzmanlaşıp diğer alanlarda cahil kalmayı yeğlemeli insan. İşte gerçek medeni kültür seviyelerindeki ufuk noktası budur. Bu bakış açısıyla bakıldığı ve bu tarz insanlarla karşılaştığı sürece rehberliğe kesinlikle inanmalı insan. Zaten her alanda olduğu gibi bu alanda da işin ehli kişiler görev yaptığı zaman çok daha olumlu ve sonuç alıcı neticelere ulaşılabilir. Bu ölçülerde mesafe kat edilebilir ve başarılı, huzurlu ve mutlu bireyler ve buna bağlı olarak toplumlar yetiştirilebilir.
              Rehberliği uygulama konusuna gelince eğiticinin o konuda yapabileceği şeyler sınırlıdır. Eğitimcinin rehberlik yapmaması nasıl olumsuz ise farklı bir branştaki eğitimcinin psikolojik danışman ve rehber öğretmen gibi aslı görevini bırakıp, çok iyi rehberlik yapmalıyım, diye zorlamaya girmesi de o denli zararlıdır. Dayatmanın olduğu bir yerde rehberlikten de bahsedilemez. Dayatma varsa rehberlik yoktur rehberlik varsa dayatmanın olması mümkün değildir.
             İşte her eğitimcinin rehberliğin özel bir alan olduğunu bilmesi ve bunun gerektirdiği şekilde davranması çok önemlidir.

                                                                                                                   HAKKI KAYA

                                                                                                               Psikolojik Danışman

0 yorum:

Yorum Gönder