2 Eylül 2015 Çarşamba

Sayfamızda İbni Sina Kimdir, İbni Sina Kimdir Kısaca, İbni Sina Kimdir kısaca hayatı,
İbni Sina Kimdir  Eserleri, İbni Sina Kimdir hayatını kısaca sorularının yanıtını bulabilirsiniz

İBNİ SİNA KİMDİR? İBNİ SİNA KİMDİR?

Yediğin vakit az ye. yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani kolayca sindirebileceğin miktarı ye. 


Nefse ve mideye en yorucu hal yemek üstüne yemektir.
İbni Sina

 İbni Sina 980 yılında günümüzde Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara yakınlarındaki Afşan köyünde doğmuştur.Tarihte çok önemli bir filozof ve bilim insanı olan İbni Sina,  Farabi’nin öğrencisidir. 10 yaşına geldiğinde Kuran-ı Kerim’i ezbere bilen İbni Sina 18 yaşına geldiğinde tüm ilimler hakkında bilgi sahibiydi. İlim ve felsefe alanında son derece önemli bir yere sahip olan, büyük etki bırakan İbni Sina 1037 yılında (57 yaşında) Hamedan’da (İran) hayatını kaybetmiştir.

 İbni Sina geride altı yüzü aşkın eser bırakmıştır. Batılılarca, Orta Çağ Modern Biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir.

 İbn-i Sina’nın tıp alanında yazdığı 18 ciltten oluşan Kitab-ül Şifa ve El-Kanun fi’t-Tıb en önemli eserleridir. El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu), 12. yy. da Latinceye çevrildi ve Avrupalılar bu büyük eserden haberdar oldular. Böylece 17. yy. a kadar Avrupa’daki üniversitelerde temel eser olarak okutuldu. Eser farmakoloji, tedavi fizyoloji ve hıfzısıhha olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır.


 ibni sina henüz 19 yaşındayken doktor unvanı aldı ve bu alanda hiç ücret almadan hastaları tedavi etti. Samani İmparatorluğu döneminde yaşayan İbni Sina, bu hanedannın sona ermesi üzerine Ürgenç’den Merv’e, Nişabur’dan Horasan’, Rey’den İsfahan’a kadar pek çok şehir dolaştı.

 İbni Sina, yakalandığı kolik hastalığı nedeniyle 57 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

İbni Sina Kimdir? İbni Sina'nın Hayatı, İbni Sina'nın EserleriBAŞLICA ESERLERİ ŞUNLARDIR ;

1) Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup hemen hemen tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.

İbni Sina Kimdir  Eserleri

2) El Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri, konferans salonunda İbn-i Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar.

İbni Sina Kimdir  Eserleri

3) Kitabü’l-Necat: Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın bir özeti şeklindeydi.(kurtuluş kitabı)


4) Kitabü’l-İşaret ve’t-Tenbihat: Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.


5) Lisanü’l-Arab: İsfahan’da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn-i Sina’yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü’l Arab’ı yazdı.

İbni Sina Kimdir  Eserleri

6) Risale fi-İlmi’l-Ahlak: Ahlak konusunda yazdığı bir eserdir.


7) İşarat ve’l-Tembihat: Mantık, fizik ve metafizik bölümleri vardır. 20 bölümdür.

İbni Sina Kimdir? İbni Sina'nın Hayatı, İbni Sina'nın Eserleri

İbni Sina Kimdir, İbni Sina Kimdir Kısaca, İbni Sina Kimdir kısaca hayatı, İbni Sina Kimdir  Eserleri yayınımıza sizlerde yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. 

0 yorum:

Yorum Gönder