7 Aralık 2017 Perşembe

Sayfamızda demokrasi nedir, demokrasi ne demek, demokrasi nedir, kısaca, demokrasi ne demek kısaca, demokrasi nedir sözlük anlamı, demokrasi nedir anlamı, demokrasi kelimesinin anlamı yer almaktadır.

Demokrasi nedir?

Demokrasi Kısaca 

Halkın egemenliği demektir.

Demokrasi kelimesinin anlamı Nedir?

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir.

Demokrasi çeşitleri

Doğrudan demokrasi: 

Temsilci olmadan, halkın kendisini yönetmesidir. Devlete ilişkin tüm kararlar aracısız olarak insanların oyuyla alınır. İdeal demokrasi şeklidir ancak uygulaması zordur.

Yarı doğrudan demokrasi:

Halkın hem kendisi, hem de temsilcileri ile kendini yönetmesidir. Yasa tasarıları halkoyu(referandum)’na sunulur. Temsili ile doğrudan demokrasilerin birleşimidir. İktidarın kullanımı temsilcilerdedir ancak halkın talebine göre halkoyu yapılabilir.


Halkoyu (referandum): 

Halkın oyları ile seçim yapmasıdır.

Halk vetosu: 

Temsilciler(parlemento) tarafından kabul edilen yasaların halk tarafından halkoyunda yürütlükten kaldırılmasıdır.

Halk girişimi: 

Halkın bir konuda yasa çıkarılması veya değişiklik yapılması için hükümeti harekete geçirmesidir.

Temsili demokrasi: 

Egemenlik hakkının temsilciler vasıtasıyla kullanıldığı demokrasi türüdür. Türkiye de dahil dünyanın çoğunda bu anlayış yürütlüktedir.

Nisbi temsili sistem:

 Partilerin aldığı oy oranınca mecliste temsil edilmesidir.

Çoğulculuk ilkesi: 

Çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel hakları ile sınırlı olmasıdır. Muhalefet partilerinin bulunmasını öneren ilkedir.

Çoğunluk ilkesi: 

Seçimde en çok oyu alan adayın seçilmesi ilkesidir. Devletin çoğunluk oyları ile yönetilmesini öğütler.

Çoğunluk hükümeti: 

Genel seçimlerde en çok oyu alan partinin iktidar olmasıdır.

Azınlık hükümeti: 

Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin, başka partilerin hükümette yer almadığı halde dışarıdan destek vermesiyle, oluşturduğu hükumettir.

Koalisyon hükümeti: 

Birden fazla partinin hükumeti birlikte kurmasıdır.

Basit çoğunluk: 

En çok oyu alanın seçilmesidir.

Nitelikli çoğunluk: 

Oyların  2/3’ü veya 3/5’i gibi oranlardaki çoğunluğudur.

Salt çoğunluk: 

Oyların yarıdan fazlasıdır.

Demokratik: 

Demokrasi anlayışına uygun. 

Demokrat: 

Demokrasi düşüncesini savunan demektir.

Sizlerde demokrasi nedir, demokrasi ne demek, demokrasi nedir, kısaca, demokrasi ne demek kısaca, demokrasi nedir sözlük anlamı, demokrasi nedir anlamı, demokrasi kelimesinin anlamı yayınımıza yorumlarınızı ekleyebilirsiniz.


* * * * * *

0 yorum:

Yorum Gönder